İçerik & Performans: Lerna Babikyan

Müzik: Özün Usta

Nisan 2015, İstanbul