Şiir, ses: Celal Kadri Kınoğlu
Müzik: Şevket Akıncı
Kayıt, miks, vokal ve vurmalı çalgılar: Tuna Pase
Video: Kaya Hacaloğlu
Dans: Lerna Babikyan
Müzik Hayvanı 2013