Egitmenvepsikologlaricin

Atölye eğitmen, psikolog , sosyal çalışan ve ilgili sanatçılar için yaratıcı dans pedagojisi metodunun temel uygulamalarını kazandırmayı hedefler. Çoklu zeka kuramına göre kinestetik zeka öğrenme yöntemlerinden birisidir ve deneyimsel öğrenme kinestetik zekaya sahip olanlar için en verimli öğrenme yöntemidir, yaratıcı dans odaklı egzersizleri kinestetik zeka ve deneyimsel öğrenme için en faydalı egzersizlerdir. Bu egzersizler eğitmenlerin öğrencilerinde öğrenme, sosyal duygusal gelişim, estetik ifade, beden farkındalığı, eleştirel düşünme, işbirliği, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini arttırmalarını sağlar. 


Atölye süresince eleştirel pedagoji perspektifinden yaratıcı dans pedagojisinin sınıfiçi uygulamalarına dair analiz ve sentez sohbetleri gerçekleşir

Programı Kazanımları

 • Eğitmenler farklı yaş gruplarında uygun yeni egzersizler öğrenmiş olurlar ve öğretim araçları zenginleşir
 • Bu doğrultuda öğrencilerinin bedenlerini bütünsel ve yaratıcı bir özgüvenle kullanabilmelerini sağlayacak eğitim programları oluşturabilir hale gelirler
 • Yaratıcı dansın cinsiyet ötesi beden algısı ile toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen öğrenme ortamları yaratabilirler
 • Bedenleri ile olan ilişkileri canlılık, neşe ve yaratıcılık kazanır, bu beden dili kullanımları, performans ve sunum becerilerini arttırır
 • Beden farkındalığını deneyimleyerek öğrenirler

Atölye 2 Modülden Oluşmaktadır; 

İçerik;

Modül I

 • İnsan gelişiminde hareketin önemi
 • Bartanieff Temellerine giriş
 • Mekan, seviye, yön, boyut, odak, patika, hız ve ritim konularına dair uygulamalı egzersizler
 • Beden farkındalığı egzersizleri I
 • Dans Tarihi I

Modül II

 • Enerji, ağırlık, akış, beden şekilleri, beden parçaları, ilişkiler ve denge konularına dair egzersizler
 • Beden farkındalığı egzersizleri II
 • Dans Tarihi II
 • Dans terapiye giriş*

*Misafir eğitmen Uzm. Dans Terapisti Sevin Seda Güney'in katılımı ile 

Her iki modülü bitirenler her yaz gerçekleşen, yaratıcı dans pedagojisinde derinleşme eğitimi olan "Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi"ine katılmaya hak kazanırlar