Yaraticidansogretmeni
 • Bedeni ile ilişki kurmaktan keyif alan ve onu bütünsel olarak kullanabilendir
 • Hareketi, sanatı, estetik dışavurumu kalıp egzersiz serileri, öğretiler ve genellemeler ile sınırlamayan, dansın çok çeşitli yorum ve tarzlarının farkında, detayların ve farklılıkların değerini bilip ortaya çıkaran, zaman ve bağlam içinde uygulayandır
 • Dans etmeyi ve dansı örneklemeyi sevendir
 • Öğrencilerine çeşitli kavramları dansla araştırmak konusunda rehberlik edendir
 • Kitap okuduğu kadar gösteri sanatlarıdan klasik ve özgün eserleri, gösterileri izleyen, onları da kitap gibi okuyandır
 • Kaynağını bedenden alan çeşitli teori ve terapi yöntemlerini anlamaya, araştırmaya gönüllü ve dilerse eğitim faliyetlerinden kendisine destek olması için uygulayıcısı olmaya açık olandır
 • Kişisel dans becerisini geliştirmek için farklı dans teknik uygulamaları ve başta dans olmak üzere farklı sanat dallarının doğaçlama ya da teknik çalışmalarına katılandır
 • Bedenin sınırsız bir öğrenme ve hafıza merkezi olduğunun anlamaya ve deneyimlemeye açık olandır
 • Bedenin sınırlarına saygı duyan, bedenle barışık algının sözlerden çok uygulamalar ile köklendiğini bilendir
 • Çalıştığı yaş grubunun gelişim özelliklerini, fiziksel, sosyal ve bilişsel ihtiyaçlarını bilendir


Yaraticidans
 • Bulunduğu alana, bağlama dansı katmaya hazır bir vizyonerdir
 • Sınıfta sürprizlerle açık olan, ihtiyaç, heyecan ve mekanın fısıldadıkları doğrultusunda bedeni dans araştırma önerileri ile hareketlendiren, dansa meraklandırandır
 • Müzik dedektifidir, dünyadaki farklı seslere, tınılara açık olan, bunları derslerinde öğrencileri ile paylaşabilen, müziğin bedendeki hissiyatı, dansa etkisi üzerine sohbet edebilendir
 • Özgüven aşılayan, dansa teşvik eden, her katılımcının kendi merakının kendi zamanında yeşermesine izin verendir
 • Öğrencisindeki dans dışavurumunun gelişmesine, genişlemesine olduğu gibi dansla ilişkisindeki ilgi ve pratiğinde her türlü güvenli tercihe izin verendir
 • Dans derslerinde olduğu gibi yaşamında da özgürlük, özgünlük ve otonomi kavramları ile barışık olan, bunları yaşamına geçirmiş ya da geçirmeye istekli olandır
 • Soru soran, dinleyen, geri bildirim veren, takdir edendir
 • Geri bildirim alan, eleştirel düşünce ile barışık, süreçte karşılaşılan sorunları çözmede eşit ve işbirlikçi bir tavır sergileyen, gerekirse profesyonel destek alandır
 • Meslektaşları ve farklı disiplinlerarası işbirliğine, bilgi paylaşımına ve öğrenmeye açık olandır
 • Kültürel açıdan kapsayıcı, farklı kültür, sosyal yapı ve ekonomik geçmişlerden gelen öğrencilerin ihtiyaç ve farklı bedensel estetik dışavurumlarından karşı duyarlı ve cesaretlendiricidir
 • Yaşamın sonsuz ve kimi zaman belirsiz değişimleri içinde dansın rehberliğinde/ sanatın desteğinde ilerlemekten, gerekirse değişmekten keyif alan, güven duyandır
 • Dansın tek çıktısının ve başarı kriterinin gösteri yapmak olmadığını bilen; dansın sosyal duygusal vb gelişim alanlarına katkısını uygulamaları ve sözleri ile topluma anlatandır
 • Show odaklı ana akım dans kültürünün sunduğu gösteri algısının yanında öğrencilerinin yaş, ilgi ve beceri seviyelerine uygun, öğrencilerinin rızası ve katılımı ile eğitmen rehberliğinde ortaklaşa şekillenen demokratik süreçlerden doğan sunumlar, gösteriler hazırlamaya açık olandır                                                                                                                                                                Lerna Babikyan