Alfabelerle Dans

Alfabelerle Dans

Alfabeler geçmişi bugüne taşıyan tarihi bedenlerdir. Yüzyıllar boyunca dünyanın her köşesinde farklı tasarımlar aracılığı ile oluşan görsel dil bize bilgiyi, algıyı, zamanı, deneyimi taşımıştır, tıpkı bedenimiz gibi. Bu atölye çalışması sanatçının son yıllarda alfabeler üzerine yaptığı hareket araştırmalarıdan yola çıkarak geliştirilmiştir. Dünya üzerinde var olan/olmuş tüm alfabeleri dansla, bedenle, sesle deneyimlemeye açık olan çalışma; doğaçlama ve kompozisyonu birlikte barındıran yapısı ile beden farkındalığı, hafıza, dikkat, algı, ifade ve yaratıcılık gibi becerileri geliştirebilmekte; katılımcıya deneyimi doğrultusunda yaşama dair yeni bakış açıları kazandırabilmektedir.